Подкрепете ни!

Ако харесвате Свежа Наука и редовно четете публикациите ни, оценявате работата ни и искате да продължаваме все така, подкрепете ни! :)

На този етап от съществуването си Свежа Наука има нужда от вашата помощ! Последвайте ни в социалните мрежи Facebook, Google+ и Twitter, за да подкрепите нашата кауза - разпространяване на наука и познание.

За повече информация, обмяна на идеи или публикуване на материали, се свържете с нас.

50 термина, използвани неправилно в науката

Home/Още/50 термина, използвани неправилно в науката
TARGET BLOCK LEFT

Изненадващо е колко дълъг е този списък, човек може да си помисли, че „научния подход“ изобщо не представлява това, което си мислим.

Понякога е трудно да се намери правилната дума, но науката преди всичко трябва да бъде точна. Колкото повече, обаче използваме конкретни думи и фрази в ежедневието, толкова по-силно те променят смисъла си от оригиналното значение. Изглежда погрешното разбиране на термините се случва и в академичните среди. Понякога целенасочено се използват сложни термини за придаване на важност. Но повечето хора използват погрешни думи просто поради незнание. Затова психолози от университети в цяла Америка се опитват да образоват хората и съставят списък на 50-те най-неправилни, подвеждащи, погрешно използвани или логически объркващи термина в психологията, генетиката и науката като цяло.

Неправилни или подвеждащи термини

 • Ген за – гените кодират протеини и не съществуват гени за това или за онова, причините за медицинско или психиатрично състояние са много по-комплексни от един ген. Последните проучвания на основни психиатрични разстройства, като шизофрения, показват, че много малко или никакви гени са свързани.
 • Антидепресантни медикаменти – тези лекарства се използват за различни други състояние, като действието им при депресия е повече от съмнително.
 • Епидемия от аутизъм – подобно нещо не съществува.
 • Осветени области в мозъка – ярките червени и оранжеви цветове, които се виждат на мозъчен скенер не са реални и не рефлектират нервната активност, както си мислим.
 • Промиване на мозъци – методите на промиването на мозъци не се различават от други методи на убеждение и реално имат успеваемост от много под 1%.
 • Апатия на страничния наблюдател – страничния наблюдател е далеч от апатичен, липсата на действие в спешната ситуация е резултат на много и различни фактори, не на апатия.
 • Химически дисбаланс – няма познато оптимално ниво на невротрансмитери в мозъка, така че не може да се определи и дисбаланс.
 • Семейни генетични изследвания – термина се използва неправилно и подвежда, че заболявания могат да бъдат резултат на гени, вместо на околна среда, която в действителност може да е причина за активиране и деактивиране на различни гени.
 • Генетично предопределено – много малко (ако има въобще такива) пхисични състояния са генетично предопределени. Повечето от нещата случващи се в телата ни, от развиване на Алцхаймер до стигане до 100 годишна възраст, са в резултат на мистериозни комбинации от генетични фактори, начин на живот и чист късмет.
 • Божията точка – няма такова място в мозъка, така, както няма и област на смеха или иронията.
 • Златен стандарт – от гледна точка на психиатрията няма златни стандарти.
 • Заложено (Hard-wired) – забележително малко психологически способности са „заложени“.
 • Хипнотичен транс – хипнозата не е „транс“, или различна форма на съзнанието.
 • Под влияние на пола (или социална класа, образование, етнос, депресия, интелигентност и т.н.)
 • Тест с детектор на лъжата – полиграфа е детектор на физически промени, не на лъжи, не е точен, и резултатите могат да бъдат манипулирани и грешно интерпретирани.
 • Молекулата на любовта – това е само романтично име за окситоцина.
 • Разтройство с раздвоение на личността – правилният термин е разстройство с дисоциативна идентичност, и страдащите не притежават две напълно развити отделни личности.
 • Невронен почерк.
 • Няма разлика между групите – няма „значителна“ разлика.
 • Обективен личностен тест.
 • Операционни дефиниции.
 • p=0.000 – тази статистическа стойност за грешка на може да бъде нула.
 • Психиатрична контролна група – подвежда, че разликата между двете групи е само една.
 • Достоверно и валидно – и двете думи са подвеждащи и неправилно употребявани.
 • Статистически достоверно.
 • Стръмен път към успеха – наклонената плоскост се асоциира с лесно за изпълнение.
 • Научен метод – метода на развиване на хипотези от теории и тестването им, не е научен, а подход към научаването. „Като правило, аз започвам лекциите за Научните методи с моите студенти, като им казвам, че научния метод не съществува.“ – Карл Попър
 • Серум на истината.
 • Скрита биологична дисфункция.

Термини, употребявани погрешно

 • Преиграване.
 • Затваряне на страницата
 • Отричане
 • Фетиш
 • Разделяне

Двусмислени термини

 • Коморбидност.
 • Взаимодействие.
 • Медицински модел.
 • Редакционизъм.

Оксиморони

 • Йерархична регресия стъпка по стъпка.
 • Терапии за ума и тялото – тялото и ума на са две отделни неща.
 • Симптом, който се забелязва – симптом по дефиниция не може да бъде забелязан.
 • Личностен тип – не може да класираме хората на типове.
 • Надмощие на определена черта.
 • Принципен компонентен факторен анализ.
 • Научно доказателство – концепцията за доказателство и потвърждение са несъвместими с науката, която е развиваща се и променяща се.

Плеоназми (и излишни думи)

 • Биологическо влияние и влияние на околната среда – предполага, че биологичните фактори са единствено гени.
 • Емпирична информация – емпирично означава базирано на собствен опит.
 • Латентен конструкт – по дефиниция конструкта е латентен.
 • Мисловна телепатия – телепатията е мисловна по дефиниция.
 • Неврокогнитивност – когнитивността е неврологична.
| 2017-03-17T10:15:03+00:00 21.04.2016|Раздел: Още|Теми: |0 коментара

Добави коментар