Идея и послание


Науката е инструмент на съзнанието, с който ние търсим отговори отвъд границите на нашето въображение. Колко далече могат да стигнат разбиранията ни, зависи от нашите знания, идеи и убеждения.

Свежа Наука е името, с което се роди идеята за уеб пространство обединяващо любопитни и будни хорa, където свободно да задаваме въпроси и обменяме информация за всичко, което ни вълнува. И най-вече – да се забавляваме!

Нека заедно се опитаме да отговорим на най-вълнуващите въпроси, или поне – да се научим да задаваме правилните такива.

Авторски права


Нашите статии са под защитата на лиценз CC BY-NC-SA 4.0 – 20.11.11, те могат да се копират и разпространяват, при спазване на следните условия:

  1. Отдаване на признание – осигуряване на активна връзка (линк) към http://fresh-science.com и отбелязване името на автора, ако се разграничава от Свежа Наука.
  2. Въздържане от комерсиална употреба – статиите не могат да се използват за търговски цели.
  3. Отбелязване на промените в текста – в случаите когато въобще има направени такива.

Обратна връзка


Коя е най-любимата ви тема?

Какво можем да подобрим?

Как бихте оценили този сайт?