Идея и послание


Свежа Наука е името, с което се роди идеята за уеб пространство обединяващо любопитни и будни хорa, където свободно да задаваме въпроси и обменяме информация за всичко, което ни вълнува. И най-вече – да се забавляваме!

Научният метод е инструментът за проверка, но въображението е движещата сила, която стои зад всяко значимо откритие. Именно идеята, че нещата са подредени и смислени е давала надежда на велики учени да търсят и откриват закономерностите на реалността. Колко далече могат да стигнат разбиранията ни, зависи единствено от нашето въображение.

Ще се опитаме да отговорим на най-вълнуващите въпроси, или поне – ще се научим да задаваме правилните такива. Затова, оставете предразсъдъците, засилете аргументите, и не забравяйте, че липсата на доказателство, само по себе си, не е доказателство за противното.

Не спирайте да търсите, останете любопитни и жадни за знания! И не се страхувайте да задавате правилните въпроси.

Авторски права


Нашите статии са под защитата на лиценз CC BY-NC-SA 4.0 – 20.11.11, те могат да се копират и разпространяват, при спазване на следните условия:

  1. Отдаване на признание – осигуряване на активна връзка (линк) към http://fresh-science.com и отбелязване името на автора, ако се разграничава от Свежа Наука.
  2. Въздържане от комерсиална употреба – статиите не могат да се използват за търговски цели.
  3. Отбелязване на промените в текста – в случаите когато въобще има направени такива.

Обратна връзка