За автора

Свежа Наука

Свежа Наука

Бъдете любопитни, търсете истината във всичко, проверявайте информацията която ви се подава, но запазете отворено съзнанието си за знания, които могат да преобърнат и най-стабилните ви разбирания … и винаги, ако е възможно, споделяйте опитът и наученото. Може би това е същността на живота - да се учим, помагаме и споделяме.

Подобни публ.

 • Фул

  Понятието „Свободна енергия“ е неправилно от научна гледна точка. То е
  изказано за първи път от Джей Пи Морган в смисъл , че за нея не се плаща
  и затова е лоша от неговото банкерско виждане. В природата няма свободна
  енергия, всяка енергия трябва да се получи от нещо, затова казваме: ядрена,
  електрическа, химическа, слънчева и тн. Земята не е електромагнит .а огро-
  мен електромагнитен дипол т.е притежава магнитно и електрично поле (РПЗ)
  заредени потенциални слоя, за съществуването на които Н.Тесла е знаел 55г.
  преди офицалното им откриване. Изстрелвайки към тях генерирания електро-
  магнитен лъч (различен от лазарния) е създавал между слоя плазмен разряд със
  значителна мощтност , след което казваше “ Събудихме звяра“. Ако Н.Тесла бе
  разкрил процеса и у-то на електромобила си от 1931г,сега щяхме да ги караме
  без батерии,горивни клетки,вода и гориво и нямаше да замърсяваме околната
  среда,а с енергия получавана от заобикалящето ни пространство, реализирана
  от гения в познанията за електричество.