Подобни публ.2 Коментара

  1. Бисер Русанов

    А защо водните капки и, всички предмети и тела падат на Земята? Отговорът е НЕ тази Гравитация, която е грешно интерпретирана да обяснява всичко, а това е ЕЛЕКРОМАГНЕТИЗМЪТ ,в действителност това са старателно рецензирани магнитни линии,които имат силата и действията на ускорено заредени частици, които се движат с различни скорости, допълнително същите тези електромагнитни сили действат по идентичен начин с размери и действия , които се провеждат между частиците на квантово ниво или в „планетарен“ мащаб. Това , което е открито от LIGO – (Laser Gravitational – Wave Observatory) (Лазерно Гавитационно – вълнова обсерватория) и други експерименти предхождащи го са в същност фактологични магнитни силови линии и движения и действия на ускорено заредени частици като електрони и протони, които са били експериментално възпроизведени в лаборатория по отношение на електромагнетизмът. Никола Тесла е отбелязал,че съществува Етер в пространството който предсртавлява електрически заредена плазма, която има магнитно привличане и електростатична сила, в който електроните и протоните са обратно заредени с 10 на 37 степен (нули) по силно от тази на силата на тежеста .Никола Тесла е казал,че:
    – Земята също е машина, тя е намотка. Слънцето и Луната се захранват безжично с електромагнитното поле на етер. Това поле също спира небесните копия с електромагнитна левитация. Електромагнитната левитация разсейва силата на тежеста, защото е необходимо да се противодейства на електромагнитната сила, а не на силата на тежеста.
    Работата на Айнщайн е похитена единствено от забогатяване, докато работата на Тесла е истинската наука, която е скрита зад лицето на GERN – Корпорация за финансите за да не доведе до срив в икономиката, понеже неговата работа води до нейзчерпаема безплатна енергия!

  2. Бисер Русанов

    Защо Водната капка има формата на сфера или полусфера във въздуха? Една капка във въздуха е сверична, защото от всички нейни страни е заобиколена със въздух, в който кислородът оказва повече влияние,тъй като обгражда цялата капка. Тъй като кислородът е по – електроотрицателен от водорода, водната молекула е полярна. Кислородът е леко електроотрицателен, докато водородът е леко електроположителен, което придава на водната молекула доста ефективен диполен момент. ЗА това формата на капката във водата е сферична! Във физиката има два вида диполи — електрически и магнитен. Електрическият дипол е разделен на положителен и отрицателен заряд. Най-простият пример за такъв дипол са двойка електрически заряди равни по големина и противоположни по знак, разделени от малко разстояние. Постоянен електрически дипол е електретът. Освен електрически има и магнитен дипол, който представлява затворена циркулация на електричен ток. Чистата дестилирана вода е добър изолатор. Но водата е и отличен разтворител и затова в природата в нея винаги има разтворени свободни йони (виж хидролитен разтвор), поради което тя провежда ток. Да не забравяме също, че във въздушното пространство съществува статично електричество, което го доказват редица елементарни експерименти ,как можем да наелектрезираме предмети като ги търкаме в косата си, така също и намотката на Никола Тесла го доказва, че във пространството съществува достатъчно количество електричество, за да захрани цялата Земя! Водата има голямо повърхностно напрежение поради малката сила на привличане между молекулите (Сила на Ван дер Ваалс). Благодарение на това водата заема формата на съда, в който се намира. Понеже въздухът няма форма и не е съд, когато направиш следния експеримент : – да напълниш кофа или леген с вода и ги изсипеш изведнъж от високо да кажем от седмия или по горен етаж на сграда , то водата, преди да стигне повърхността на Земята, понеже водата среща във въздуха по голямо количество молекули на кислорода и тяхното съпротивление, кара водата да се превръща във малки сферични капки!

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.