20 неща, които не знаете за гравитацията

От ябълката и въображението на Нютон, до трудовете на Айнщайн, гравитацията е много по-слаба от колкото предполагате и дори по-странна от колкото можете да си представите.

 1. Оби-Уан Кеноби от Междузвездни войни казва, че „силата е навсякъде около нас, прониква през нас; придържа галактиките заедно.“ Може би е имал предвид гравитацията. Нейната привличаща сила буквално държи галактиките заедно, но също така преминава през нас, и се простира извън нас, задържайки ни на Земята.
 2. За разлика от други фундаментални сили, тя няма черна и бяла страна, гравитацията не е дуалистична, няма поляритет; тя винаги привлича и никога не отблъсква.
 3. В NASA се опитват да изобретят привличащ лъч [tractor beam], който да може да движи физични обекти, създавайки привличаща сила, която да обори гравитацията.
 4. Жителите на международната космическа станция изпитват микрогравитация – грешно обяснявана като нулева гравитация. Те просто падат със същата скорост, с която пада и превозното средство в орбита около земята.
 5. Някой който тежи 70 kg на Земята – ако е възможно да отиде на повърхността на Юпитер, би тежал 160 kg. По-голямата маса създава по-силна гравитация.
 6. За да преодолеем гравитацията на Земята, обектът трябва да се движи приблизително с 40 270 km/h – скорост на отделяне [escape velocity].
 7. Гравитацията е най-слабата от четирите фундаментални сили в природата. Другите три са електромагнетизъм, слабо-ядрена сила, която определя как атомите се разпадат и силно-ядрена сила, която придържа атомните ядра заедно.
 8. Магнит с размерите на монета притежава достатъчно електромагнитна сила за да преодолее цялата гравитационна сила на Земята, така че да може да стои залепен на хладилника.
 9. Ябълката не е ударила Исак Нютов по главата, но го е накрала да се замисли, дали силата която кара ябълката да падне може да въздейства на движението на Луната около Земята.
 10. В очите на Нютон ябълката довела до първото квадратно уравнение в наукатаF = G * (mM)/r2. То гласи, че обект два пъти по-далече изпитва една четвърт от гравитационното претегляне.
 11. Законът в квадратното уравнения на Нютон също означава, че обхватът на гравитационното поле е безкраен. Ухаа!
 12. Думата гравитация означава нещо първично тежко или голямо, от латинското gravis – тежко.
 13. Силата на гравитацията тегли и ускорява с еднаква сила всичко, независимо от масата и теглото. Ако пуснете две топки с еднакви размери, но различна маса от покрива на сграда, те ще ударят земята по едно и също време. Инерцията на по-тежкия обект унищожава ускорението, което може да има като преднина.
 14. Теорията на относителността на Айнщайн за първи път обяснява гравитацията като огъване на време-пространството, „тъканта“, която физически пронизва вселената.
 15. Всичко с маса огъва пространство-времето около себе си. През 2011, Gravity Probe B на NASA показа как гравитационните изкривявания около земята са точно както Айнщайн е предсказал.
 16. Когато изкривяват време-пространството, масивните обекти са способни да изкривят и пътя на светлината, точно както оптичната леща прави. Гравитационните лещи могат ефективно да увеличат далечни галактики или да изкривят формата им.
 17. Задачата за трите тела [Three-Body-Problem], определяща траекториите на трите обекта в система взаимодействайки помежду си единствено чрез силата на гравитацията, тормози учените повече от 300 години. За сега са известни само 16 решения, 13 от които бяха открити Март месец, 2016 година.
 18. Въпреки, че останалите три фундаментални сили се спогаждат добре с квантовата механика, гравитацията не се вписва по никакъв начин в квантовата механика. Как да обединят гравитацията и квантовата механика, е един от най-големите въпроси във физиката.
 19. За да разберат по-добре гравитацията, учените търсят гравитационни вълни – вълнение на време-пространството, причинено от сливане на черни дупки или експлодирали звезди.
 20. Тази година учените за първи път засякоха гравитационни вълни, което им позволи да видят Вселената както никога до сега. „Всеки път когато имаме възможност да погледнем на вселената по различен начин, това променя изцяло представите ни за нея.“
 1. А защо водните капки и, всички предмети и тела падат на Земята? Отговорът е НЕ тази Гравитация, която е грешно интерпретирана да обяснява всичко, а това е ЕЛЕКРОМАГНЕТИЗМЪТ ,в действителност това са старателно рецензирани магнитни линии,които имат силата и действията на ускорено заредени частици, които се движат с различни скорости, допълнително същите тези електромагнитни сили действат по идентичен начин с размери и действия , които се провеждат между частиците на квантово ниво или в „планетарен“ мащаб. Това , което е открито от LIGO – (Laser Gravitational – Wave Observatory) (Лазерно Гавитационно – вълнова обсерватория) и други експерименти предхождащи го са в същност фактологични магнитни силови линии и движения и действия на ускорено заредени частици като електрони и протони, които са били експериментално възпроизведени в лаборатория по отношение на електромагнетизмът. Никола Тесла е отбелязал,че съществува Етер в пространството който предсртавлява електрически заредена плазма, която има магнитно привличане и електростатична сила, в който електроните и протоните са обратно заредени с 10 на 37 степен (нули) по силно от тази на силата на тежеста .Никола Тесла е казал,че:
  – Земята също е машина, тя е намотка. Слънцето и Луната се захранват безжично с електромагнитното поле на етер. Това поле също спира небесните копия с електромагнитна левитация. Електромагнитната левитация разсейва силата на тежеста, защото е необходимо да се противодейства на електромагнитната сила, а не на силата на тежеста.
  Работата на Айнщайн е похитена единствено от забогатяване, докато работата на Тесла е истинската наука, която е скрита зад лицето на GERN – Корпорация за финансите за да не доведе до срив в икономиката, понеже неговата работа води до нейзчерпаема безплатна енергия!

 2. Защо Водната капка има формата на сфера или полусфера във въздуха? Една капка във въздуха е сверична, защото от всички нейни страни е заобиколена със въздух, в който кислородът оказва повече влияние,тъй като обгражда цялата капка. Тъй като кислородът е по – електроотрицателен от водорода, водната молекула е полярна. Кислородът е леко електроотрицателен, докато водородът е леко електроположителен, което придава на водната молекула доста ефективен диполен момент. ЗА това формата на капката във водата е сферична! Във физиката има два вида диполи — електрически и магнитен. Електрическият дипол е разделен на положителен и отрицателен заряд. Най-простият пример за такъв дипол са двойка електрически заряди равни по големина и противоположни по знак, разделени от малко разстояние. Постоянен електрически дипол е електретът. Освен електрически има и магнитен дипол, който представлява затворена циркулация на електричен ток. Чистата дестилирана вода е добър изолатор. Но водата е и отличен разтворител и затова в природата в нея винаги има разтворени свободни йони (виж хидролитен разтвор), поради което тя провежда ток. Да не забравяме също, че във въздушното пространство съществува статично електричество, което го доказват редица елементарни експерименти ,как можем да наелектрезираме предмети като ги търкаме в косата си, така също и намотката на Никола Тесла го доказва, че във пространството съществува достатъчно количество електричество, за да захрани цялата Земя! Водата има голямо повърхностно напрежение поради малката сила на привличане между молекулите (Сила на Ван дер Ваалс). Благодарение на това водата заема формата на съда, в който се намира. Понеже въздухът няма форма и не е съд, когато направиш следния експеримент : – да напълниш кофа или леген с вода и ги изсипеш изведнъж от високо да кажем от седмия или по горен етаж на сграда , то водата, преди да стигне повърхността на Земята, понеже водата среща във въздуха по голямо количество молекули на кислорода и тяхното съпротивление, кара водата да се превръща във малки сферични капки!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *