Подобни публ.

Дискусия

Тема: AlphaGo победи световния топ играч на Go – Ke Jie

Свежа Наука, 2010 - ©