Брашненият червей в борбата с пластмасата

Един от факторите, допринасящи най-много за глобалното затопляне е неразградимите отпадъци. Това са основно изкуствени материали, като пластмаса и стиропор. Само в Съединените Щати годишното количество на тези отпадъци е 33 милиона тона, като едва 10% от тях се рециклират.

В борбата с тези отпадъци се включва брашнения червей, за когото учените разкриват, че може да се храни именно със стиропор и различни видове пластмаса. Във вътрешностите на червея живеят микроорганизми, които са способни да разграждат полиетилен – най-разпространеният вид пластмаса. Откритието е оповестено от учени в университета Станфорд и се определя като едно от най-големите открития в областта на околната среда за последните десет години.

За изследването са използване 100 брашнени червея, които консумирали между 34 и 39 милиграма стиропор на ден. Учените внимателно следят здравето им, сравнявайки с контролната група червеи, като здравни проблеми не са открити.

Червеите разграждат пластмасата на въглероден диоксид, биомаса и биоразградими отпадъци, които са натурални и безопасни за използване в почвата.

Различни други микроорганизми във вътрешностите на червеите могат също така да разграждат и полипропилен, както и други изкуствени материали, използвани в индустрията, също така текстил и микроперли.

Учените смятат да включат тези същества в борбата с отпадъците, като отново напомнят, че рециклирането е най-правилното решение на проблема.