Основи на научния метод

Повечето учени работят по един и същ начин при добиването на знанията, въпреки че отстрани това не е очевидно: някои учени разказват, че са се доверили на вдъхновение и прозрение (интуиция), докато други изтъкват систематичността като главен двигател в своите изследвания. Важно е да се отбележи, че научния метод не служи за придобиване на знание, а за проверяване на вече придобито знание. Във всеки случай има съгласие за това, че научният метод предлага начин да… Още

Само гравитация не стига

Това, че осъзнаваме положението си в пространството и бележим границата между две безкрайности в противоположни направления (микро – макро), всяка от тях съхраняваща своя причина за нашето съществуване, ни кара да се замислим, първо – дали мястото ни на това ниво няма някакъв висш (отвъд разбиранията ни) смисъл и второ – дали една и съща геометрична закономерност не се простира и в двете направления. Микросвета и макросвета не са две различни реалности. Никой няма да… Още

Фрактал – що е то?

Фракталите са геометрични обекти с дробна размерност. Например, размерността на линия е 1, на площта – 2, на обема – 3. При фрактала това значение на размерността може да бъде между 1 и 2 или между 2 и 3. В математиката съществува специална сложна формула за изчисление размерността на фракталите. Разклонената система от тръбички на трахеите, листата на дърветата, вените на ръцете, реките – това са фрактали. Както е казано по-горе, фракталът е геометрична фигура,… Още

Разстояние до планетите в Слънчевата система и за колко време светлината достига до тях

Светлината във вакум се движи със скорост от 299 792 km/s. Въпреки зашеметяващата скорост, са необходими над 8 минути [499.0 s] за да може светлината от Слънцето да достигне Земята! Това разстояние наричаме астрономическа единица и бележим с 1 AU. В космическите мащаби трябва да има по-бърз начин за обмен на информация от светлината, в противен случай сме обречени на самота. Планета Разстояние [AU] Време [s (HH:mm:ss)] Меркурий 0.387 193.0 (00:03:13) Венера 0.723 360.0 (00:06:00)… Още

Когато не знаеш какво не знаеш

Изследвания в Станфордския университет показват, че хората, които са най-убедени в силата на волята си, всъщност най-лесно се поддават на изкушения. Например пушачите, които са най-уверени в способността си да откажат цигарите, най-лесно пропушват отново, а хората, започнали диета с прекалено голям оптимизъм, обикновено най-трудно свалят килограми. Защо това е така? Защото не успяват да предвидят къде, кога и защо ще се откажат. Това не се отнася само до волята. Например хората, които са убедени,… Още

Мозъкът е най-гладния за енергия орган в човешкото тяло

Мозъкът е най-добре кръвоснабдения орган в човешкото тяло. Въпреки че представлява едва 2% от общата телесна маса, мозъкът консумира около 50% от глюкозата и 20% от кислорода в цялото тяло. Добрата циркулация на кръвта също спомага и за ефективното извеждане на отпадъчните продукти на метаболизма от мозъка, като млечна киселина и въглероден диоксид. При лишаването на мозъка от кислород за повече от минута, мозъчните клетки започват да загиват. Друго проучване показва, че поради намаляване нивата на… Още

Физика на възприятието

Материята е изградена от атоми, които в същината си представляват 99.999 999% празно пространство. Поради огромните разстояния и нищожното количество материя, единственият начин, по който материята може да взаимодейства, е чрез силови полета. Иначе казано, това, което наричаме реално, е изградено от неща, които не могат да бъдат разглеждани като реални. Физика на възприятието Способни сме да уловим по-малко от 1% от електромагнитния спектър – светлината е всичко, което можем да видим. Светлината се разпространява с… Още