Хибридни механични вълни в квантов флуид

На фундаментално ниво всичко се свежда до различните трептения и тяхната (тайна) интерференция … Обикновените механични (звукови или още акустични) вълни – малките колебания на плътността на средата – могат да се разпространяват през всички флуиди, като карат молекулите да се компресират на равни интервали. Сега физиците теоретично показват, че в едномерни квантови флуиди могат да се разпространяват не един, а два вида механични вълни. И двата вида вълни се придвижват при приблизително същата скорост,… Още

Експеримент загатва за частица, която не би трябвало да съществува

Учени представиха най-ярките доказателства за така наречените стерилни неутрино, загадъчни частици, които преминават през материята, без да взаимодействат с нея. Първите следи за тези неуловими частици се появяват преди десетилетия. Но след години на целенасочени търсения учените не успяха да намерят други доказателства за тях, като много експерименти дори противоречат на тези стари резултати. Сега новите изследвания оставят учените с два неоспорими резултата, които изглежда доказват съществуването на стерилни неутрино частици, въпреки че други експерименти… Още

Положителните измервания на EmDrive може да са неправилни

Невъзможният EmDrive може да се окаже буквално невъзможен, макар че още е твърде рано да се каже със сигурност. Група немски физици от Дрезден са подложили на тестове две от предложенията за задвижване без сопло – EmDrive и Mach Effect – и са установили, че тестовата установка може да направи така, че да изглежда сякаш двигателите произвеждат тяга. Изследователите Мартин Таймар, Матиас Кослинг, Марсел Вейкерт и Максим Монте представиха своите изводи миналата седмица на конференцията… Още

Суперфлуидна хиралност, картографирана с помощта на ЯМР

Физици картографираха суперфлуиден хелий-3, използвайки магнитен резонанс (MRI), като наблюдаваха суперфлуидна симетрия. Екип от физици, ръководен от Ютака Сасаки в университета в Киото, използва техниката, за да разглежда областите на обща хиралност, която се появява спонтанно в тънки филми със суперфлуид. Техниката обещава да задълбочи разбирането ни за сложното поведение на суперфлуидното състояние на материята, както и за същността на различните видове свръхпроводимост. Когато хелият се охлажда до миликелвини, той се превръща в суперфлуид –… Още

LHC откри нова частица по-тежка от протон

Големият адронен ускорител (LHC) отново направи това, което прави най-добре – да разбива частици материя в търсене на нови частици. И тази е голяма! В CERN учените ускоряват снопове частици едни срещу други за да ги сблъскат. При този сблъсък се получава душ от различни производни частици, които биват анализирани от огромните детектори. Като знаят първоначалната енергия на експеримента, чрез сложни калкулации те успяват да анализират дори частици, които не успяват да достигнат детекторите. Така,… Още

Водата съществува като две различни течности

H2-Ox! Забравете какво знаете за водата. Учените откриха, че водата съществува в две отделни течни агрегатни състояния, с добре различими структурни характеристики. Водата, H20, е една от най-изобилните и фундаментални молекули на Земята. Въпреки това, учените тепърва започват да откриват колко удивителна в действителност е тази субстанция. Използвайки рентгенови лъчи за изследване на водата в детайли, физици от Университета в Стокхолм откриват, че водата която познаваме не съществува само в една течна фаза. Водата се… Още

Различни експерименти загатват за феномен отвъд стандартния модел на физиката

Отново заговорихме за нова физика… Стандартният модел на елементарните частици описва и предсказва съществуването на всички познати частици и силови полета, с изключение на гравитацията. Сред познатите частици са лептоните: електрон, мюон, таон, 3 вида неутрино, и съответните 6 антилептона. Основното предположение във вселената на лептоните, т.е. стандартния модел на елементарните частици, е, че независимо от различната маса и живот на частиците, те взаимодействат по един и същи начин. Различни експерименти с електрони и мюони… Още

Диамантени игли излъчват електрони при излагане на светлина

За първи път учените успяха да демонстрират как облъчена от наносекунден лазер диамантена игла с размери 100 µm започва да емитира интензивно електрони. Възможността да се контролира електронния поток чрез светлина може да намери приложение в редица технологии, от портативни рентгенови апарати до електронни микроскопи и различни други чувствителни сензори. Въпреки че диамантът има слаба електропроводимост, учените откриват, че дори да не е изложена на светлина, диамантената игла излъчва малки порции електрони, при това на… Още

Водата е изненадващо структурирана

Изследователи от холандската научна организация AMOLF и швейцарския изследователски институт EPFL, откриха изненадващо подредена структура на повърхността на водните капки когато са обградени от хидрофобни субстанции, като мазнини например. На стайна температура тези капчици са много по-устойчиви в сравнение с повърхността на обикновената вода. Това може да хвърли повече светлина върху различни атмосферни и биологични процеси. Микроскопичните водни капчици са навсякъде – от въздуха до скалите. За да разберем поведението на тези капчици трябва да опознаем по-добре как те… Още

Квантова физика и Теория на пилотните вълни

Един алтернативен и различен възглед за квантовата физика и реалността на микросвета вече изглежда по-приемлив. От многото странности в квантовата механика, може би най-известната от тях е нелокалността (от съотношение на неопределеност на Хайзенберг) – частиците не притежават локално присъствие в пространството докато не се наблюдават. И това явление до голяма степен определя съвременния модел на квантовата механика – Копенхагенска интерпретация. Според нея, вместо да имаме ясни физични закони за движението на частиците, например както е… Още