Черни дупки – кой издаде структурата на Вселената

Когато астрономите погледнат на вселената в голям мащаб и подредбата на галактиките в разстояния от милиарди светлинни години, те виждат, че галактиките са подредени като паяжина. Галактиките се събират около огромни празни пространства.

Нови наблюдения на Европейската Обсерватория, направени с телескоп в Чили, разкриват, че ротационните оси на огромните черни дупки в центровете на галактиките се подреждат една със друга, въпреки че са на разстояния от милиарди светлинни години. Те са ориентирани по нишките на космическата мрежа.

Екип от учени, предвождан от Дамиен Хутсемекерс от университета в Лиеж, Белгия, е изучавал 19 конкретни значително поляризирани квазара. Квазарите са галактики с много активни и свръх-масивни черни дупки в центъра. Те се виждат много ясно и учените са обърнали внимание на поляризацията на светлината около квазарите.

„Открихме, че векторите на поляризацията на квазарите са или паралелни, или перпендикулярни на посоката на по-голямата структура, към която принадлежат, космическата мрежа. Статистически тестове показват, че вероятността този ефект да се дължи на случайно ориентиране на векторите, е 1 процент.“ – се казва в публикацията на доклада.

[quote]Иначе казано, много малко вероятно е тази подредба да е случайна. Това подкрепя идеята за един висш ред в структурата на вселената.[/quote]

Хутсемекерс също така казва, че първото странно нещо, което са забелязали е, че някои от ротационните оси на квазарите били подредени една спрямо друга, въпреки разстоянието от милиарди светлинни години помежду им.

Учените открили също така, че ротационните оси не само са подредени една с друга, но и участват в подредбата на мрежовата структура на вселената като цяло.

„Тази подредба, която виждаме от новата информация, в мащаб дори по-голям от предишни предположения от симулации, може да е намек, че ни липсва много важна съставка в сегашния ни модел на космоса.“ – казва Доминик Слюсе от университета в Бон, Германия.

Наблюденията не само намекват за липсваща брънка, те потвърждават предположения, направени от многобройните модели на еволюцията на вселената.

Учените намират тази подредба за плашеща. Тъй като става дума за наблюдение на обекти на разстояние милиарди светлинни години, това, което астрономите са изучавали е всъщност ситуацията от преди много години, когато вселената е била около 1/3 от сегашния си размер.