Подобни публ.

Дискусия

Тема: Диамантени игли излъчват електрони при излагане на светлина

Свежа Наука, 2010 - ©