ЕС забрани вредни за пчелите пестициди

Европейският съюз забранява използването на пестициди на открито, които нанасят вреда на пчелите, като новите ограничения надхвърлят тези, въведени през 2013 г. Държавите-членки одобриха последния ход на гласуването в петък.

Днешните мерки налагат пълна забрана на три вещества (имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам), известни като неоникотиноиди, за които научни изследвания са показали, че са вредни за пчелите при използване на открито. В изявление Европейската комисия заяви, че тези вещества ще могат да се използват само в постоянни оранжерии, където не се очаква контакт с пчели.

В последните години ЕС прие строга политика за вредните пестициди; през 2013 г. ограничи използването на неоникотиноиди за определени култури. Понастоящем пчелните популации са обект на безпокойство в световен мащаб, като се има предвид, че растенията, които зависят от опрашването, съставляват 35% от обема на световните посеви. ЕС посочи, че защитата на пчелите е приоритет предвид тяхната роля в екосистемата и производството на храни.

Еко-организациите като „Грийнпийс“ приветстваха днешното решение, но отбелязаха, че е необходимо да се направи още. От друга страна, Bayer Crop Science, компанията, която разработва имидаклоприд, заяви, че случващото се е „тъжно за фермерите“ и няма да помогне на пчелите или други опрашители.

Европейската комисия заяви, че регламентът ще бъде приет през следващите седмици и ще стане приложим до края на тази година.