Физици направиха невъзможното като създадоха квантова холограма

Квантовата холография ще даде нова перспектива на учените за разбиране на квантовите феномени.

Учените не вярваха, че това е възможно. Те смятаха, че фундаменталните закони на физиката не го позволяват. Но упорита група от Университета във Варшава, постигна невъзможното. Те създадоха холограма от една единствена частица светлина. За разлика от фотографията, холограмата пресъздава пространствените структури на обектите, като носи информация за тяхната триизмерна форма. Методът се възползва от така наречената класическа интерференция, когато две вълни си взаимодействат за да формират нова вълна.

https://www.youtube.com/watch?v=tjWznlGst9M

Но тъй като фазите на фотоните (свойство на вълните) постоянно се променят, класическата интерференция не е възможна. Вместо това, учените използват квантова интерференция, при която вълновите функции на фотоните (възможността на частиците да бъдат в определено състояние) взаимодействат помежду си.

Докато варшавските учени наблюдават поведението на двойки фотони, забелязват интерференнция на два фотона.

„В хода на експеримента се запитахме дали интерференцията на два фотона може да се използва както при класическата интерференция в холографията. Нашите анализатори стигнаха до неочквано заключение: оказа се, че когато два фотона демонстрират квантова интерференция, хода на интерференцията зависи от формата на вълновия фронт“  – Radoslaw Chrapkiewicz

Този експеримент може да има голямо приложение за разбирането ни за фундаменталните закони на квантовата механика, тази част от физиката, която обърква учените в продължение на десетилетия. Така учените ще могат по-добре да разберат вълновата функция на фотоните.

Според учените, резултатите от проучването за първи път ще позволят на квантовата механика да намери приложение в реалния свят.