Подобни публ.

Дискусия

Тема: Груповото съзнание оказва влияние върху реалността

Свежа Наука, 2010 - ©