Хъбъл се обърна към Юпитер – Голямото червено петно се смалява

Хъбъл се обърна към Юпитер за да изучава атмосферата на най-голямата планета в Слънчевата система. През Април 2017, Юпитер се намира най-близко до Земята, а обърнатата към нас повърхност е изцяло осветена от Слънцето.

На повърхността на Юпитер ясно се разграничават цветните ивици, простиращи се успоредно на екватора. Тези ивица се образуват от разликата в прозрачността на облаците, в които количеството замръзнали амониеви частици определят цвета; като съответно, светлите участъци имат по-висока концентрация от тъмните. Разделението на облаците се поддържа от бързите атмосферни течения, които достигат зашеметяващите 650 km/h.

Най-разпознаваемата черта от лицето на Юпитер е огромната буря антициклон, наречена „Голямо червено петно“. Това атмосферно образование е голямото два пъти колкото Земята и е познато на учените от повече от 300 години. Но, новите снимки направени от телескопа Хъбъл показват, че през последните 150 години бурята се смалява. Причината за това е все още неизвестна.

Хъбъл ще продължи да наблюдава Юпитер, за да могат учените веднъж завинаги да разрешат пъзела с „Голямото червено петно“. Спекулира се, че то е предизвикано от удар на голямо космическо тяло, като комета.