Подобни публ.

Дискусия

Тема: Хъбъл се обърна към Юпитер – Голямото червено петно се смалява

Свежа Наука, 2010 - ©