Подобни публ.

Дискусия

Тема: Хибридни механични вълни в квантов флуид

Свежа Наука, 2010 - ©