Холограми, които можем да докоснем и усетим

Използването на холограми вече не е нещо необичайно. Учени от университета в Бристол обаче развиват технологиите на ново ниво, като създават холограми, които могат да бъдат докоснати и усетени.

Използването на хаптични технологии(от гръцката дума haptikos – чувствителен на допир) е ежедневие за всеки. Това са технологии, базирани на допир или движение, например чувствителните на допир екрани на телефони, вибрациите при съответни видео игри и т.н. Първоначално технологията е разработена за военни и медицински цели, но става толкова популярна, че вече не можем и да си представим телефон с копчета.

[quote]Учените от Бристол използват за първи път ултразвук, за да създадат триизмерни хаптични форми, които могат да бъдат почувствани. При разработката те се възползват от ефекта на ултразвука, наречен акустична радиационна сила, което е взаимодействието на акустична вълна със препятствията по пътя й, или иначе казано, акустичната вълна оказва натиск върху обект, застанал на пътя й. Изучавайки тези взаимодействия, е възможно да се използва ултразвук за създаване на определени модели, които да създадат холограмни форми. Тези форми се оказало и че могат да бъдат усетени чрез допир.[/quote]

Подобна технология се използва и в момента в медицината. При новата разработка от Бристол използвали въздушни форми, които се усещат чрез кожата и могат да бъдат видени в триизмерна форма. Самата ултразвукова форма не може да бъде видяна, затова учените насочили устройството към пласт олио, така че на повърхността му да се появят моделите, използвани за създаване на холограмата.

 

При този метод реално липсва контакт, това, което се усеща са ултразвукови вълни. Използването на технологията не оказва ефект върху самата холограма. Друго предимство е, че на потребителя не се налага да използва специална екипировка, за да използва технологията, както и ниската себестойност на изобретението.

Откритието има широко приложение не само в медицината и военното дело, но и развлекателния бизнес, търговията и комуникациите, и дори изкуството. Например в текстилния бизнес подобно нещо би било от голямо значение, тъй като може от разстояние да се почувства тъканта, при интернет продажби.

За момента екипът разработва прости форми, като сфери, като към формата се добавя и движение. Предстои процес на оптимизация за усъвършенстване на техниката.