Подобни публ.

Дискусия

Тема: IBM със съществен пробив при квантовите изчисления

Свежа Наука, 2010 - ©