Как ще се отнасяме с ИИ и роботите в бъдеще?

Когато стане въпрос за бъдещето на изкуствения интелект, обикновено имаме две направления в които да поемем. Да направим авариен бутон за унищожение или да дадем права на роботите?

Какво ако в бъдеще твоят най-добър приятел всъщност е робот? Силно развит изкуствен интелект, който по поведение не се различава от човеците. Какво ако говорите на робот и не можете да разберете, че не е човек? Идеята е, че дори изкуственият интелект да е способен да симулира напълно човешки взаимоотношения и да може да ни заблуди, той не би имал възможността да генерира истински човешки мисли, поради простата причина, че дори ние самите не сме в състояние да разберем как собственото ни съзнание работи. Но какво ако крайният резултат е същия? Какво ако едно наше технологично творение изглежда като човек, държи се като човек и говори като човек… това прави ли го човек? Има ли значение разликата във физиологията когато концепцията за съзнание е една и съща?

Трите закона на роботиката:

  1. Роботът не може да причини вреда на човек или с бездействието си да допусне на човека да бъде причинена вреда.
  2. Роботът е длъжен да се подчинява на човека, ако това не противоречи на Първия закон.
  3. Роботът е длъжен да се грижи за собствената си безопасност, ако това не противоречи на Първия и Втория закон.
  4. По-късно формулиран от робот Закон 0: Един робот не трябва да причинява вреда на човечеството или чрез бездействие да причини вреда на човечеството. Съответно към останалите закони се добавя и „ако това не противоречи на Нулевия закон.“
Трите закона на роботиката са измислени от Айзък Азимов, на които всеки робот в неговите разкази трябва да се подчинява. За първи път те се споменават в разказа „Runaround“ от 1942 г.

Много учени и философи дискутират дали ИИ трябва да има права, и какви трябва да са те. Това е нещо над което за в бъдеще ще обсъждаме все по-често. Какво е вашето мнение по въпроса за мястото на изкуствения интелект? Пълен контрол или свобода в рамките на приемливото? Или нещо съвсем различно?