Картите на Пири Реис – доказателство за древна цивилизация?

Картите, създадени от турския адмирал и картограф Пири Реис през 1513 година озадачават учени и историци още от откриването им през 1929 година, и до днес. Предполага се, че те показват Антарктида стотици години преди откриването й през 1818, а дори и много по-отдавна, когато континента не е бил покрит с лед. Теориите са неизброими, и разбира се включват и извънземни цивилизации.

Какво се знае за картите?

Пири Реис е създал картите си използвайки 20 различни източника от различни картографи, за да направи свои собствени. Сред източниците са съвременни португалски карти, и такива, останали от времето на Александър Велики. Дали обаче източниците му са толкова стари, колкото се предполага, е въпрос на дебат. Според Грегори Макинтош, експерт по картите, арабските историци често са бъркали Клавдий Птоломей, географ от II в.с.н.е. с Птоломей I, един от генералите на Александър Велики, от III в.пр.н.е. Според Макинтош Пири Реис несъмнено е направил същата грешка.

Ако обаче не се е получило объркване и картите наистина са били от времето на генерал Птоломей, може да се предположи, че те са дошли от известната Александрийска библиотека. Възможно ли е дори да са били от много по-ранна епоха, отколкото Пири Реис е предполагал?

Южна Америка и Антарктика

На картата на Пири Реис Южна Америка изглежда със странна форма. Бразилия е ясно очертана, но докато се проследява бреговата линия на юг, се открива земна маса на място, където подобно нещо не съществува днес. Това е предполагаемия южен континент, наречен Южна Земя, а някои твърдят, че е Антарктида.

Картите на Пири Реис – Азия, Европа, Америка

Дали обаче това е Антарктида, и ако е, защо не изглежда като Антарктида, която познаваме? И защо е свързана с Южна Америка?

  • Отговора на този въпрос е, че картата на Пири Реис представлява точно Антарктида, без леда обаче. Различни учени и геолози, както и сателитни снимки потвърждават това. Днес 98% от повърхността на континента е покрита с лед.

Излиза, че източниците на Пири Реис би трябвало да са много по-стари и точни, отпреди поне 6 000 години пр.н.е., когато Антарктида се покрива с лед.

Загадка защо двата континента са свързани остава.

Промяната на Антарктида

Обикновено всички карти от този период са с неточности. Бреговите линии често са с преувеличени размери, когато например се е налагало сериозно предупреждение за навигаторите какво ги очаква там. Възможно е също така картографи да са си доизмисляли части от брега, когато е липсвала информация. Описанието на Пири Реис на Северна Америка например, е доста неточно, но съвпада с много други карти от това време. Една от теориите е, че тези карти представят Азия, където би трябвало да е Северна Америка, тъй като надеждите за откриване на път към Азия през Атлантика все още са били високи през този период.

Картите на Пири Реис – Бразилия и Антарктида

Възможно е Пири Реис чрез комбинации от различни източници да е създал карта с правилната брегова линия на Антарктика от един източник, но да е използвал неправилното местоположение, взето от друг източник. Също така при създаването на двуизмерни карти се получава изкривяване на сферичната форма на Земята. Как точно се е справял с това Пири Реис е обект на дебати.

Според други теории обаче, не това е причината Антарктида да е свързана с Южна Америка, а настъпили промени в земните маси. Предполага се, че преди 11 хиляди години е настъпила бързо 15-градусово изместване на полюса. Подобни промени биха довели до движение в земните маси, особено от полюса към екватора.

  • Според Джон Тардуну от университета Рочестър, полюсите не са се изместили с повече от 5 градуса през последните 130 милиона години. Скоростта на изместване на полюсите е 1 градус на милион години.
  • Според Адам Малуф от университета Принстън обаче, преди 800 милиона години полюсите са се изместили на 50 градуса, като процеса е отнел 10 или 20 милиона години. Земните маси са се премествали с около 50 см на ден, в сравнение с днешното преместване от около 10 см.

Така че ако Пири Реис е използвал карти на древна цивилизация, тя се оказва много по-древна, от някой далечен век преди новата ера. Или се налагат нови проучвания относно движението на земните маси.

Възможно обяснение за наличието на Антарктида на картата, е че това е продължението на Южна Америка, огънато от сферичността на Земята. Само че бреговата линия е твърде детайлна и много учени отхвърлят тази хипотеза.

Местоположение

Картите на Пири Реис – световна карта

Според бележка на Пири Реис относно Южна Америка, климата е подобен на португалския, като най-късите дни са 2 часа, а най-дългите – 22. Това описани предполага местоположение много по на юг, отколкото португалци или който и да е друг е бил през 1513 година. Подобно описание дава местоположение от 60-70 градуса южна ширина, където човешки крак стъпва за първи път цял век след това.

Според много учени е възможно Пири Реис да си е измислили доста от това, тъй като за съществуването на Южната Земя се говори още от времето на древните гърци. Много други карти показват южен континент с различни форми. Тези карти дават информация за един измислен континент и не са доказателство за реални пътешествия до там. Древни карти също така показват чудовища и други митични същества.

Други странни съвпадения

Чак през 1790 година става възможно за навигатори и картографи да определят сами географското си положение. Картите на Пири Реис на бреговете ма Африка и Южна Америка се отклоняват едва с половин градус, което е изключително прецизно. Не всичко е абсолютно точно, но Екватора е разположен правилно. Въпреки това те показват детайли, които не е било възможно да са известни на европейците през 1513 година. Как например Пири Реис е знаел за Андите, без никой да е бил в Перу? Възможно ли е някой да е чул история за велики планини навътре в сушата?

Друг странен факт е, че не само бреговите линии са детайлни, но и планинските вериги, върховете, островите, реките и равнините. Най-смайващото е, че са изобразени и планините на Антарктида, които са открити с ехолокация през 1952 година.

Последни проучвания на картите показват изумително сходство между тях и сателитни снимки на Антарктида. Учените правят извода, че тези карти трябва да се основават на снимки, правени от голяма височина. При подобни снимки обектите извън 5 000 километровата окръжност стават несъразмерни, което се наблюдава и при картите на Пири Реис. Това поражда хипотезите за намеса на извънземни.

Картата в момента се намира в истанбулския музей Топкапъ. Учените не са престанали да я изучават, но отговори на въпросите така и не се намират, а недоказаните теории стават все по-многобройни.