Подобни публ.

Дискусия

Тема: Квантов код върху силициев чип

Свежа Наука, 2010 - ©