Подобни публ.

Дискусия

Тема: Митохондриите може би работят при температура от 50°C

Свежа Наука, 2010 - ©