Подобни публ.

Дискусия

Тема: „Невъзможният“ двигател EmDrive работи и във вакум

Свежа Наука, 2010 - ©