Невъзможният EmDrive бе тестван отново

NASA тества за втори път своя версия на „невъзможния двигател“ EmDrive… и той отново дава „аномална“ тяга.

Завладяващата със своята странност ситуация с „невъзможния“ двигател EmDrive, работещ с електромагнитни вълни, вече има продължение. Специалистите на космическата агенция са премахнали всички пропуски, които биха могли да повлияят на резултатите при предишните тестове. Въпреки това, работещият в разрез със законите на класическата физика двигател продължава да дава тяга.

В официалния форум на NASA специалистът от Агенцията Paul March сподели постигнатото към днешен ден. В тестовото устройство е поставена допълнителна електромагнитна изолация, която понижава с над 10 пъти влиянието на паразитните магнитни полета и по този начин е изключено възникване на силата на Лоренц. Усъвършенствано е торсионното махало, извършени са подобрения на тестовия двигател.

Въпреки това, при мощност на микровълновия излъчвател от 80W се измерва тяга от 10µN. March използва думите „аномални признаци на тяга“. Сега се подготвят нови тестове, при които ще бъде компенсирано топлинното разширение, което може да оказва някакво влияние при вакум.

Нютон не би се съгласил, че подобен двигател може да съществува, понеже отразените от конусовидната камера електромагнитни вълни създават тяга без реактивен компонент. Но ако работоспособността на EmDrive бъде неопровержимо потвърдена, то ще стане възможно построяването на космически кораби на съвсем различен принцип, използващи електрическа енергия директно, захранвани от енергията на ядрена реакция или слънцето. Подобен двигател може да работи безкрайно дълго и непрекъснато да ускорява кораба.

Ентусиасти от цял свят сглобяват свои версии на EmDrive и потвърждават наличието на тяга, но истинската популярност за този „невъзможен двигател“ дойде, когато NASA потвърди наличието на тяга чрез свои тестове.