Нова хипотеза за странните резултати в CERN

Очакванията са, че новата субатомна частица ще има маса шест пъти по-голяма от тази на Хигс бозона.

От месец март физици из цел свят се вълнуват относно редица странни енергийни стойности, засечени от адронния колайдер на CERN. Все още нищо не е потвърдено, но резултатите подсказват, че сме на прага да открием първата частица, която не се вписва в стандартния модел на физиката.

Физик от университета в Канзас представя малко по-различна теория, обясняваща странните резултати в CERN, познати като излишък от 750 GeV (гига електрон волтa). Кьонгчул Конг [Kyoungchul Kong] смята, че учените всъщност са засекли няколко частици, а не само една.

Резултатите бяха обявени през март, когато бе засечен излишък от 750 GeV, след сблъскване на фотони с помощта на колайдера – нещо, което учените постоянно правят с цел откриване на доказателство за нови субатомни частици в останките от сблъсъка.

Уравненията от стандартния модел помагат на учените да намират свидетелства за нови субатомни частици, дори и без те да са реално засечени. Според хипотезата на Конг, тези резултати са свидетелство за съществуването на не една, а редица други по-тежки частици, които се разпадат до фотони, способни да имитират сигнал от 750 GeV.

„Продължителността на съществуването и масата на частицата могат да разкрият много повече, ако това се окаже реален сигнал. За момента не можем да твърдим, че това е откритие, тъй като се нуждаем от повече доказателства.“ – казва Конг.

Статистически погледнато, резултатите имат шанс от 1:93 да са аномалия, и затова общността е внимателна към анонсирането им. Учените се целят в така наречения 5-сигма стандарт, с което шансът за аномалия ще нарасне до 1:3 500 000.

Конг признава, че неговата хипотеза не е по-добра от другите съществуващи до момента, но той просто предлага алтернатива.

„Ние обичаме идеите. Може би повечето от тях са погрешни, но се учим от тях, за да достигнем до още по-добри идеи.“ – казва Конг.