Подобни публ.

Дискусия

Тема: Новото творение на Boston Dynamics е цяло чудо на роботиката

Свежа Наука, 2010 - ©