Подобни публ.

Дискусия

Тема: Холографската Вселена: живеем в „Матрицата“

Свежа Наука, 2010 - ©