Останки на еднорог открити в Казахстан

Изглежда, все пак еднорози е имало…

Открити са фосилни фрагменти от така наречения Сибирски еднорог, на възраст 29 000 години. Това променя линията на историята, тъй като учените смятаха, че този вид е изчезнал преди около 350 000 години.

Сибирският еднорог има един рог на главата си. Според ранни описания на животното, главата му изглежда като смесица между кон и носорог. Носовете на тези животни са много по-тесни от тези на носорозите, но очите им са много по-големи. Еднорозите също така са имали гъста козина.

Новооткритите фрагменти убеждават учените, че някои екземпляри от този вид оцеляват стотици хиляди години по-дълго, отколкото се е смятало. Радио-въглеродно датиране показва възрастта на останките.

Частите от череп, около 20 зъби и кости са открити в Казахстан.