Подобни публ.

Дискусия

Тема: Откриха съпротивителна сила в пълен вакум

Свежа Наука, 2010 - ©