Озоновата дупка се смалява

Учени оповестиха, че озоновата дупка над Антарктида се смалява. Подобно смаляване се случва за първи път от създаването на протокола от Монреал през 1987 година.

Протоколът от Монреал е международно споразумение, с което страните се съгласяват да намалят използването на субстанции, увреждащи озоновия слой, като например хлоро-флуоро-въглерод, който се среща в широк кръг индустриални и ежедневни продукти по онова време. Изглежда 27 години по-късно усилията се възнаграждават с успех. Според изследването озоновата дупка се е смалила с почти 4 милиона квадратни километра, в сравнение с размера през 2000 година.

[quote]Озонът е от жизненоважно значение за здравето на планетата, тъй като абсорбира радиацията от космоса и защитава повърхността на Земята. Ако дупката продължава да се смалява със същите темпове, може напълно да се затвори до 2050 година.[/quote]

Усилията на учени и правителства за ограничаване на замърсяването очевидно си струват. Единственото, с което човечеството не може да се справи за намаляване на въглеродния диоксид е вулканичната активност. Конкретно изригването на вулкани през 2011 и 2015 година са допринесли за разширяването на озоновата дупка повече от очакваното. През 2015 година озоновата дупка е с рекордни размери.

Озоновата дупка намалява-2