Изображения на мозък под влияние на LSD

След повече от 40 години, трудният за разбиране ефект, който LSD оказва, вече е документиран от модерни скенери и дава на учените безпрецедентен поглед върху работата на мозъка под въздействие на най-мощния синтетичен наркотик.

Инжектирана доза на доброволци отприщва различни промени в активността на връзките между областите в мозъка. Това дава на учените нови теории за визуалните халюцинации и чувството на единство с вселената, които веществото поражда. Скенерите разкриват, че доброволците виждат картини, създадени от различни части в мозъка, а не само от визуалния кортекс. Под влияние на LSD, различни отдалечени области в мозъка започват да комуникират помежду си, а други с утвърдени връзки, стават по-разтоварени, което води до усещането за загуба на идентичност.

„Това за неврологията е като Хигс-бозона за физиката. Не знаехме как се случват тези възвишени моменти. Пътят до едно такова изследване е твърде труден. Учените или се страхуват, или не искат да се занимават е огромните пречки пред подобно изследване.“ – споделя Нът.

LSD, или диетиламид на лизергиновата киселина, се синтезира за първи път през 1938 година, но изключителните му психотропни свойства остават неизвестни до 1943. През 50-те и 60-те, наркотикът е известен сред психолози и психиатри, но след като се превръща в „средство за креативност“ и повлиява поп културата, през 60-те бива забранен.

Забраната на LSD има моментален ефект върху научните проучвания и така ефектите, които причинява на мозъка и потенциалното терапевтично приложение, остават недобре проучени. Последното проучване е направено с кампания за събиране на средства и фондацията Бъркли, която изследва психоактивни вещества.

Нът и колегите му канят 20 физически и психически здрави доброволци да участват в клинично проучване в рамките на два отделни дни. Единия ден получават инжекция 75 микрограма LSD, а другия ден – плацебо. С помощта на три различни сканиращи технологии, учените измерват кръвния приток, функционалните връзки между мозъчните мрежи, и мозъчните вълни на доброволците.

[quote]Според скенерите, доброволците „виждат със затворени очи“, но картините, които описват са от вътрешния, въображаем свят, където мозъкът се опитва да състави визуално смислов образ от постъпващата информация през другите сетивни канали. В този процес участват множество области от мозъка, дори когато очите на доброволеца са напълно затворени.[/quote]

Под влияние на наркотика, мозъчните мрежи отговарящи за зрение, внимание, движение и слух, стават почти едно цяло, което изглежда като един „супер мозък“. В същото време, други утвърдени мрежи се разпадат. Скенерите показват загуба на връзка между области като парахипоталамус и ретросплениален кортекс.

LSD може да се разглежда като средство за разчупване на ограничено или вредно мислене. Може да се използва за нещо като рестарт – да разруши деструктивни модели на мислене и да отвори съзнанието за други възможности. Проучването може да постави основите за използването на LSD (или подобни химикали) за третиране на психични разстройства. Според Нът, LSD може да се използва за промяна на моделите на мислене, например при депресии и зависимости.

„Най-накрая разбираме потенциала на LSD, не само за да лекуваме, но и да задълбочим разбирането ни за съзнанието като цяло.“ – Аманда Фийлдинг, директор на фондация Бъркли.