Подобни публ.

Дискусия

Тема: Прототип на батерия се захранва с азот от въздуха

Свежа Наука, 2010 - ©