Подобни публ.

Дискусия

Тема: Разум и термодинамика. Каква е ролята на съзнанието?

Свежа Наука, 2010 - ©