Каква е ролята на интуицията в науката?

Има ли място интуицията сред академичните науки? Отговорите от анонимни анкети проведени сред различни академици и учени из цял свят сочат, че учените са склонни да игнорират емпирични данни, ако нещо не им се струва правилно. Средно в 50% от случаите учените игнорират резултати от различни изследвания, само защото „интуицията им е подсказала, че данните няма как да са правилни“.

Полезно ли е това за науката? Естествено, интуицията на учените е много по-различна – все пак се очаква умовете на тези хора да са ангажирани с доста сериозни занимания. Може би случаите когато учените си позволяват подобни маневри включват идеално познаване на средата на експеримента. В такива случаи допитване до вътрешните усещания може да спести доста време. Но може ли един такъв подход да е причина за грешки? Може би – необходими са много повече проучвания преди да се състави заключение, но обикновено интуицията ни „подсказва“, че може би се случва нещо по-различно от изглеждащото на пръв поглед.

Независимо от начина, по който се стига до определен резултат, той многократно е бил проверен за да стане публичен – успехът на науката е неоспорим. Необходимо е обаче да преосмислим начинът, по който се стига до правилните заключения – чрез чисто логичен път, или често учените се допитват до шестото чувство? Практиката показва, че само логика не стига. Не е случайно, че гиганти като Google експериментират с интуицията на изкуствения интелект, в игри като Go. От там разбираме, че интуицията не е просто усещане или първичен инстинкт, напротив, тя е доста по-висше явление на невронните мрежи в мозъка, признак за долавяне на комплексни незавършени взаимовръзки, които трудно могат да бъдат открити и проследени логично , последователно и точно.

Репутацията на науката като чисто логичен инструмент за търсене на истината е доста преувеличена. Да не забравяме и, че едни от най-великите открития са се случили спонтанно – изникващи като прозрение в главите на мислителите, едва след това проверени емпирично. Защо тогава е всеобщото разбиране, че в науката няма място за интуиция? Защо да се ограничаваме само в логика, след като можем много повече? Мнение?