Подобни публ.

Дискусия

Тема: Съзнание – страничен ефект от ентропията на мозъка?

Свежа Наука, 2010 - ©