Научен метод, наука и псевдонаука

Разграничението между наука и псевдонаука е общофилософски въпрос, наречен проблем за демаркацията – определяне на границите между наука и псевдонаука, а не между конкретни научни и лъженаучни теории. Дебатът по темата продължава повече от столетие между философи на науката и учени от различни области, въпреки постигнатото основно съгласие по основите на научния метод.

Повечето учени работят по един и същ начин при добиването на знанията, въпреки че отстрани това не е очевидно: някои учени разказват, че са се доверили на вдъхновение и прозрение (интуиция), докато други изтъкват систематичността като главен двигател в своите изследвания.

Важно е да се отбележи, че научния метод не служи за придобиване на знание, а за проверяване на вече придобито знание. Във всеки случай има съгласие за това, че научният метод предлага начин да се гарантира, че знанието не е изкривено от субективни влияния и че грешките могат да бъдат открити.

Основни стъпки на научния метод:

 1. Изследвай феномена. Събери данни и/или направи измервания.
 2. Обмисли получените резултати и формулирай хипотеза, която ги обяснява.
 3. Предположи на основа на хипотезата следствие, което все още не си наблюдавал.
 4. Провери дали предположенията са верни с допълнителни изследвания и/или нови експерименти.
 5. Прецени дали хипотезата може да бъде вярна.
  1. Ако не всички предположения са верни, значи хипотезата не е вярна. Формулирай нова хипотеза. [2]
  2. Ако предположенията са верни, направи нови предположения и ги провери отново. [4]
Теоретичните физици често първо създават цяла теория, преди да започнат да обмислят какво искат да изследват.

От друга страна, псевдонаука е вид твърдение, дейност, метод, практика или теория които претендират, че са научни и на пръв поглед дори може да изглеждат такива, но не покриват някои от характерните за науката изисквания:

 • не използват научния метод за проверка на теорията;
 • не могат да представят разумни и достоверни доказателства за твърденията;
 • не отговарят на елементарни научни критерии и често се основават на неправилна логика.

Най-общо казано псевдонауката се характеризира с неяснота, непълнота, изопачаване или преувеличаване на ефектите и обикновено липса на прогрес в развитието на теорията, както и нежелание за прилагане на експериментална проверка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *