Широко използван пестицид пречи на способността на пчелите за летене

„Ако не успеем да опазим пчелите, няма защо да се тревожим за бъдещето на човечеството.“

Биолози от Университета в Калифорния, Сан Диего, и техни колеги от Италия, за първи път демонстрират как широко използван пестицид пречи на иначе здрави пчели да летят нормално. Предишни проучвания показват, че медоносните пчели избягват районите третирани с неоникотиноидни пестициди, което намалява продукцията поради липсата на добро опрашване. В ново изследване от тази година, биологът Джеймс Ней открива как пестицидът тиаметоксам вреди на медоносните пчели.

За да докаже, че този пестицид уврежда способността на пчелите да летят, Ней създава специален инструмент, който позволява на пчелите да летят в контролирана среда с постоянни параметри. След месеци на тестове и събиране на данни, Ней и екипът му стигат до заключението, че само след 2 дни под влиянието на пестицида, способността на пчелите да летят намалява значително. Пчелите летят по-надалече, но много по-хаотично.

„Това не убива пчелите веднага, но амалява възможността им да се завърнат в колонията,“ обяснява Ней. „Медоносните пчели са много социални същества, така че оцеляването на колонията зависи от хиляди отделни пчели. Открихме, че при контакт с пестицида на само някои пчели, това може да има пагубен ефект за цялата колония.“

Неоникотиноидите са невротоксини и се използват навсякъде по света за третиране на различни насаждения, включително плодове и зеленчуци. Тъжната новина е, че следи от тези инсектециди се откриват в събираните от пчелите нектар, полен и вода.

Учените силно се притесняват за пчелите, защото те са пряко обвързани с нашето оцеляване като цивилизация. Без опрашване, няма и добив.