Тъмна материя – основната субстанция на вселената

Тъмната материя е основната съставка на вселената. Милиарди субатомни частици тъмна материя преминават през човешката ръка всяка секунда, без тази ръка да ги докосне нито веднъж за цял живот. Нови изследвания хвърлят повече светлина върху тъмната материя.

Астрономите отдавна знаят, че видимата част на вселената не е всичко. Нашата галактика Млечен път се движи твърде бързо, за да остане цяла благодарение само на гравитацията на звездите си. Ако бяха само звездите, отдавна галактиката щеше да се е разпиляла из вселената. Галактиката е изградена в по-голямата си част от тъмна материя – шест пъти повече, отколкото е обикновената материя.

Тъмната материя е невидима и може да бъде засечена единствено чрез гравитацията, която оказва на светлината – ефект, познат като гравитационна леща. Гравитационните лещи се използват в изследванията за създаване на карта на тъмната материя. Тъмната материя е основата, на която се гради цялата видима вселена, структура, която се е формирала много скоро след Големия взрив. Нейната гравитация е започнала да притегля обикновена материя, от която са изградени планети, звезди и всичко, което можем да видим. Всички галактики са се образували около големи количества тъмна материя.

Галактиките са изградени от три елемента – звезди, тъмна материя и облаци газ. Когато две галактики се сблъскат, отделните звезди почти винаги остават незасегнати. На фона на размерите на галактиката, звездите са обградени от огромна празнина. Облаците от газ обаче, се блъскат един в друг и спират движението си. Тъмната материя би трябвало да е намесена в процеса и траекторията след сблъсъка би разкрила повече за особеностите на естеството й.

При един подобен и добре изучен сблъсък на галактики, тъмната материя се измъква от удара, и запазва връзката си със звездите, без да забавя скоростта си. Но това е само един сблъсък, от който трудно могат да се правят генерални изводи. Затова са разгледани 72 симулации на сблъсък на тъмна материя, от различен ъгъл и отделните етапи на сблъсъка. Оказва се, че тъмната материя много слабо взаимодейства с други обекти.

При изследване на друг сблъсък на галактики, те остават сравнително незасегнати от огромните гравитационни сили. Ако невидимата тъмна материя е подложена дори на минимално триене, това ще се отрази като осезаемо забавяне отвъд видимите звезди. Този сблъсък се случва по-близо до Земята, и е под идеалния ъгъл за засичане на тъмна материя.

Оказва се, че тъмната материя леко се измества от звездите. Облаците газ в галактиките забавят скоростта си толкова много, че изчезват, което изключва една допълнителна възможност за изследване на поведението на тъмната материя.

От университета Дърам, Англия, изследват тъмната материя, и правят най-мащабната симулация на милиони сблъсъци с различни физически параметри, за да се установи може ли да се постигне наблюдаваното изместване на тъмна материя.

Идеята, че тъмната материя може да взаимодейства или реагира на сили, различни от гравитацията, е плашеща за учените – дори и най-малкото взаимодействие оказва огромен ефект. Когато две частици тъмна материя си взаимодействат, се налага участието и на друг вид частица, и така се заражда химията на тъмната материя.

Вече 80 години учените вярват в съществуването на невидима, паралелна вселена около нас, която не могат да разкрият. Тъмната материя е обяснявана като какво не е. С тези експерименти за първи път се обяснява тъмната материя като какво всъщност е.