Текст на маите разкрива движението на Венера

Изглежда маите са си служили с научен метод за да търсят повтарящи се модели в движението на небесните обекти.

Нов анализ на древен текст на маите, така наречения Дрезденски кодекс, който е и най-старият познат американски ръкопис, разкрива, че древните астрономи са направили голямо откритие още преди повече от хиляда години. Според новото проучване върху Дрезденския кодекс, астрономическа информация в частта от текста, позната като Таблицата на Венера, не е просто базиран на нумерология, но е използван напреднал научен метод, от голямо значение за културата на маите.

Според антрополога Жерардо Алдана от университета в Калифорния, този който е написал текста, може да се нарече учен, и е създал математическа иновация. Според новия прочит на текста, комбиниращ епиграфия, археология и астрономия, древните математически уравнения в текста се свързват с движението на Венера в град Чичен Ица, по време на периода 800-1000 г. сл.н.е..

Този математически проблем, който учените дълго време смятат за цифрова странност, служи за коригиране на неправилния космически цикъл на Венера, който е с продължителност от 583.92 дни, подобно на това, което прави високосната година в Грегорианския календар.

Според Алдана, ключовата дума в текста е k’al, и има различно значение от предишно смятаното. Според Алдана тази дума означава „приложение“, което придава ново космическо значение на текста, помагайки да се разкрие различно научна значение.

„Маите са имали документация за исторически и астрономически събития, с които са се съобразявали по отношение на бъдещето, също както древните гърци и египтяни. Маите са водели дългогодишен архив, и след време са открили модели в архива. Цялата астрономия се базира на тази идея.“ – Алдана

За да потвърди хипотезата си, Алдана изследва друг монумент на маите – Копан в Хондурас. Архива за Венера от тази бивша столица съвпада с информацията от Таблицата на Венера доказвайки, че наблюденията на движението на планетата са били обект на исторически и научен интерес. Информацията вероятно е била пазена като архив, но и е служела за важна основа за бъдещи наблюдения.

„Те не просто са отразявали появата на Венера, но са я използвали и в ритуалите си. Маите са имали ритуална активност, при която целия град се е събирал, и всичко това според разположението на Венера.“

Ако новата хипотеза е вярна, това означава, че текстовете на маите не са просто математически изчисления, а много по-мащабно научно постижение, търсене на модел,  базирано на дългогодишни наблюдения.