Пчелите са изненадващо добри в математиката

Медоносните пчели знаят нещо за нищото – разбират сложната математическа концепция за нулата. Нулата е изключително трудно понятие за разбиране. Количествата на нещата – независимо дали са кошнички с плодове, общности от хора или дървени трупчета – са жизненоважни за нашето ежедневие. Но концепцията за ‘нищо’, доколкото се отнася до мозъка, е много по-различна от тази за ‘нещо’. Хората трудно се справят с тази концепция. Но способността ни да схванем нулата като отделна числена стойност… Още