Хибридни механични вълни в квантов флуид

На фундаментално ниво всичко се свежда до различните трептения и тяхната (тайна) интерференция … Обикновените механични (звукови или още акустични) вълни – малките колебания на плътността на средата – могат да се разпространяват през всички флуиди, като карат молекулите да се компресират на равни интервали. Сега физиците теоретично показват, че в едномерни квантови флуиди могат да се разпространяват не един, а два вида механични вълни. И двата вида вълни се придвижват при приблизително същата скорост,… Още

Експеримент с битумни капки продължава почти век

През 1927, Професор Томас Парнел (Thomas Parnell) измислил начин как да демонстрира противоречивите свойства на някои материали. Напълнил фуния с битум, и я оставил да стои така 3 години преди да постави буркан отдолу. Катранената смола изглежда като твърдо вещество, но всъщност е невероятно вискозна течност. От 1930 до днес, бавно но постоянно капе в съда под фунията. До 2016, са изкапали 9 капки от фунията, като на всяка капка й отнема средно между 8 и 13… Още