Хибридни механични вълни в квантов флуид

На фундаментално ниво всичко се свежда до различните трептения и тяхната (тайна) интерференция … Обикновените механични (звукови или още акустични) вълни – малките колебания на плътността на средата – могат да се разпространяват през всички флуиди, като карат молекулите да се компресират на равни интервали. Сега физиците теоретично показват, че в едномерни квантови флуиди могат да се разпространяват не един, а два вида механични вълни. И двата вида вълни се придвижват при приблизително същата скорост,… Още

Магнитното поле на Земята се движи на запад и никой не знае защо

В продължение на около 400 години хората наблюдават и измерват магнитното поле на Земята, но незнайно защо, то се предвижва бавно на запад. Сега една нова хипотеза предполага, че странни вълни във външното ядро на Земята могат да са причина за това отклонение. Бавните вълни, наречени вълни на Росби, възникват във въртящи се течности. Те са известни също като „планетарни вълни“ и се срещат в различни големи ротационни тела, включително на Земята в океаните и… Още