Ден на биологичното разнообразие

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие – 22-ри май. Събитието под надслов „Екосистеми и екосистемни услуги“ ще се проведе в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ №1. То е съпроводено и с изложба, която илюстрира основните резултати от проектите на ИБЕИ-БАН за оценка на екосистемните услуги. Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност… Още