Гигантски вируси предизвикват понятието живот

Новооткрит гигантски вирус (Tupanvirus), с масивни геноми и най-пълния набор за изграждане на протеини наблюдаван във вирусния свят, възобновява дебатите за произхода на вирусите като цяло. В продължение на десетилетия, определението за вирус се лута между живота и неживота, въпреки че не би трябвало да е толкова трудно за разграничаване. Характерните особености, а именно малкият им размер, малките геноми и паразитната зависимост от клетъчните гостоприемници, ги отличават от всички останали живи организми. Но всичко това… Още

Фаготерапията може да замести антибиотиците

Разрастващият се проблем с антибиотичната резистентност принуждава учените да обърнат внимание на един позабравен, но силно ефективен метод в борбата с бактериалните инфекции. Терапията с бактериофаги скоро може да се завърне в световен мащаб. Години наред пациентите зад Желязната завеса не са имали достъп до някои от най-добрите антибиотици разработени в Запада. За да задоволи здравните нужди на своите пациенти, Съветският съюз инвестира значителни ресурси в използването на бактериофаги за лечение на бактериални инфекции. Не… Още