ITER – светлото бъдеще на термоядрения синтез

След поредица от пречки, ITER – Международния експериментален термоядрен реактор, e отново в ход, а с това и надеждата за нов основен източник на чиста енергия до края на 2025 година. Проектът ITER ще представлява първия работещ реактор за термоядрен синтез, който ще може да произведе повече енергия от необходимата за стартиране и поддържане на процеса. С него ще се тестват на практика технологиите, материалите и физическите възможности, необходими за производството на чиста електроенергия на… Още

LHC откри нова частица по-тежка от протон

Големият адронен ускорител (LHC) отново направи това, което прави най-добре – да разбива частици материя в търсене на нови частици. И тази е голяма! В CERN учените ускоряват снопове частици едни срещу други за да ги сблъскат. При този сблъсък се получава душ от различни производни частици, които биват анализирани от огромните детектори. Като знаят първоначалната енергия на експеримента, чрез сложни калкулации те успяват да анализират дори частици, които не успяват да достигнат детекторите. Така,… Още

Различни експерименти загатват за феномен отвъд стандартния модел на физиката

Отново заговорихме за нова физика… Стандартният модел на елементарните частици описва и предсказва съществуването на всички познати частици и силови полета, с изключение на гравитацията. Сред познатите частици са лептоните: електрон, мюон, таон, 3 вида неутрино, и съответните 6 антилептона. Основното предположение във вселената на лептоните, т.е. стандартния модел на елементарните частици, е, че независимо от различната маса и живот на частиците, те взаимодействат по един и същи начин. Различни експерименти с електрони и мюони… Още

Квантова физика и Теория на пилотните вълни

Един алтернативен и различен възглед за квантовата физика и реалността на микросвета вече изглежда по-приемлив. От многото странности в квантовата механика, може би най-известната от тях е нелокалността (от съотношение на неопределеност на Хайзенберг) – частиците не притежават локално присъствие в пространството докато не се наблюдават. И това явление до голяма степен определя съвременния модел на квантовата механика – Копенхагенска интерпретация. Според нея, вместо да имаме ясни физични закони за движението на частиците, например както е… Още

Създаване на антиматерия с помощта на светлина

Скоро ще е възможно с помощта на високо-енергийни лазери да създаваме материя и антиматерия от светлина. Изследователи от Института по Приложна Физика на Руската Научна Академия публикуваха доклад, в който се твърди, че са открили начин за създаване на материя и антиматерия с помощта на лазери. Както знаем, светлината е изградена от високо-енергийни частици – фотони. Когато тези високо-енергийни частици от спектъра на видимата светлина минават през силно електромагнитно поле, те губят част от енергията си и… Още

99.9999999% от тялото ви е празно пространство

Не се взимайте чак толкова насериозно 😉 В някои дни може да се чувствате доста тежки и значими. Може би имате много приятели (приятелите във Фейсбук обаче не се броят), или важна работа, или пък голяма кола, все готини неща. Но може да се изненадате, че всичко това – вашите приятели, офисът ви, голямата кола, самите вие, и дори всичко около вас, че и цялата Вселена – са почти изцяло, и по-точно 99.9999999%, празно пространство…. Още

Откриха съпротивителна сила в пълен вакум

Едно от най-фундаменталните следствия от физичните закони гласи, че перфектният вакум – пространство без никаква материя – не може да оказва съпротивителна сила върху материята движеща се през него. Но въпреки добре познатото твърдение, група физици от Великобритания откриват, че при пълен вакум, пространството оказва съпротивителни сили на триене върху движещи се в него радиоактивни атоми. От години учените знаят, че пълният вакум не може да оказва никакви сили на съпротивление върху материята, но все… Още

Пъзелът на протонния радиус още чака обяснение

Неразрешимата загадка с размера на протонния радиус предполага, че в теорията на елементарните частици има нещо сбъркано. Въпреки нищожните си размери, протонът e достатъчно голям, за да побере три кварка и асоциираните с тях глуони. Радиусът на протона се определя от размерите на тези по-малки частици, както и взаимодействията между тях, и е основа в теорията за стандартния физически модел. Радиусът на протон може да се измери, тъй като заряда на протона е равномерно разпределен, което… Още

Нова хипотеза за странните резултати в CERN

Очакванията са, че новата субатомна частица ще има маса шест пъти по-голяма от тази на Хигс бозона. От месец март физици из цел свят се вълнуват относно редица странни енергийни стойности, засечени от адронния колайдер на CERN. Все още нищо не е потвърдено, но резултатите подсказват, че сме на прага да открием първата частица, която не се вписва в стандартния модел на физиката. Физик от университета в Канзас представя малко по-различна теория, обясняваща странните резултати в CERN, познати… Още

През 2016 добавихме 4 нови елемента в периодичната таблица

Четири елемента с атомен номер 113, 115, 117 и 118 са добавени към периодичната таблица. Така седмият ред вече е пълен. Промяната е резултата от работата на учени от Русия, САЩ и Япония. Новите елементи са сред най-тежките и няма данни да съществуват извън лабораторията. Те са и изключително нестабилни – за да ги формулират, учените сблъскват по-леки ядра едно с друго. Новите елементи просъществували за по-малко от секунда, преди да се разпаднат на други… Още