Цитати на Макс Планк

„Научните открития и познанието са присъщи за тези, които ги преследват без оглед на каквато и да е практическа цел.“

„Нямаме основания да вярваме, че съществуват каквито и да било физически закони или че ако са съществували досега, ще продължат да съществуват по подобен начин и в бъдеще.“

„Науката не може да реши универсалната мистерия на природата. И това е така защото, на последно място, ние самите сме част от мистерията, която се опитваме да разрешим.“

„Новата научна истина не триумфира защото успява да убеди своите опоненти и ги принуждава да видят светлината, а по-скоро защото те в крайна сметка умират и новото поколение расте запознато с новата идея.“

„Когато промените начина, по който гледате на нещата, нещата, които гледате, се променят.“

„Не притежанието на истината, а успехът, който съпровожда търсенето на истината, обогатява търсещия и му носи щастие.“

„Експериментът е въпрос, който науката задава на природата, а измерването е отговорът на природата.“

„Като човек, който е посветил целия си живот на най-ясната наука, на изучаването на материята, в резултат на моите изследвания мога да ви кажа само толкова за атома: Не съществува материя! Цялата материя произхожда и съществува само чрез силата, която кара частицата на атома до вибрират и държи тази най-малка слънчева система заедно. Трябва да приемем, че зад тази сила съществува съзнателен разум. Този разум представлява матрицата на цялата материя.“

„Новите научни идеи никога не идват от обществените организации, колкото и да са организирани, а от главата на индивидуално вдъхновен изследовател, който се бори със своите проблеми в самотата на мислите си и съсредоточава целия си разум върху една точка, която за момент представлява целия му свят.“

„Презумцията за абсолютен детерминизъм е фундаменталната основа на всяко научно изследване.“

„Експериментът е единствения смисъл на знанието, с което разполагаме. Всичко останало е поезия, въображение.“

„Това е една от най-старите загадки на човечеството. Как може да се съчетае независимостта на човешката воля с факта, че ние сме неразделна част от Вселена, която се подчинява на неизменни природни закони?“

„Аз считам съзнанието за фундаментално. Аз разглеждам материята като продукт на съзнанието. Не можем да загърбим съзнанието. Всичко, за което говорим, всичко, което смятаме за съществуващо, постулира от съзнанието.“

„Науката повишава моралната стойност на живота, защото стимулира любовта към истината и благоговението – любовта към истината, показваща се в постоянното усилие да достигнем до по-точното познаване на света, ума и материята около нас, и благоговение, защото всеки напредъкът в познанието ни изправя лице в лице с мистерията на нашето същество.“

„Върховният съд е в края на собствените ни съвест и убеждения – това важи за вас, за Айнщайн, и всеки друг физик – преди всяка наука, преди всичко, е вярата.“

„Наука… това е непрестанното усилие и непрекъснатото прогресиращо развитие към цел, която поетичната интуиция може да улови, но интелектът никога не може напълно да схване.“

„Не можем да си почиваме и да седим докато ръждясваме и се разлагаме. Здравето се поддържа само чрез работа. И както е с целия живот, така е и с науката. Винаги се борим от относителност към абсолютост.“

„Теорията на относителността дава абсолютно значение на величина, която в класическата теория има само относително значение: скоростта на светлината. Отношението на скоростта на светлината към Теорията на относителността, е като елементарното квантово действие към Квантовата теория: представляват абсолютното ядро на теорията.“

„Прозрението предхожда приложението.“