Учени документираха разговор между делфини

Два делфина от Черно море станаха световноизвестни с разговорите помежду си 🙂

За първи път учени успяха да запишат разговор между два делфина, като звездите на събитието са от Черно море. Оказва се че комуникацията им е дори по-комплексна от колко сме предполагали. От години е известно, че делфините използват много сложен език за да комуникират помежду си, но едва сега става ясно, че делфините могат да съставят сложни изречения, от по пет и повече думи, и дори може би са наясно с концепцията на граматиката.

„В същината си този разговор прилича на разговор между двама души. Всяка пулсация, която делфините произвеждат е различна от предходната, по честота, време и сила, това са срички, образуващи сложни думи и изречения.“ – Вячеслав Рябов [Vyacheslav A. Ryabov]

Екипът от учени успява да открие тези речеви модели благодарение на нови подводни микрофони, наречени – хидрофони. Така изследователите могат да записват с високо качество звуците, които делфините издават докато комуникират помежду си.

Още след първите анализи, учените стигат до заключението, че делфините си служат със сложни звуци образуващи думи – звуци, които се различават по честота, тоналност, дължина, и сила, също както сричките при човешката реч.

Въпреки че за момента не е възможно да разберем какво толкова си говорят, изглежда делфините си служат с изречения от по пет думи. В данните от анализите дори се намират сведения, че делфините използват граматически структури, които им позволяват да образуват още по-сложни изречения. Необходими са допълнителни изследвания за да разберем напълно речта на тези изумителни същества.

Най-невероятното в случая е как делфините реагират на речта на събеседника, сякаш имат интерес да го слушат, изчакват се и не се прекъсват. Това кара учените да мислят, че делфините отговарят едни на други с обмислена реч. Според тях, тези качества на речта познаваме само при хората, а това означава, че делфините притежават висока интелигентност и високо самосъзнание, а езикът им е сложен и много близък до човешката реч. Следващата стъпка е да се опитаме да преведем смислово техните думи.

„Хората трябва да предприемат първата крачка за осъществяване контакт с първото открито интелигентно същество на нашата планета, трябва да разработят технология, която да преодолее границите в комуникацията между делфини и хора“- Вячеслав Рябов

Речта може да не е единственото нещо, което ни прави близки като интелигентни видове. През 2011-а, учените откриха, че делфините ценят приятелството и близките си също както хората правят. А тази година откриха, че делфини и китове „оплакват“ умрелите близки.

Ще направим много проучвания и ще мине доста време преди да бъдем в състояние да разберем и дума от това, което делфините си говорят, но да идентифицираме ключовата част в техния речев модел е добре начало и солидна основа.