Умните кости – колко сложно устроен е скелетът

Живи костни клетки образуват сложна мрежа дълбоко в костната маса.

Колкото и странно да звучи, костите ни са доста „умни“. Те са леки, и същевременно изключително здрави, а освен това се възстановяват, когато се счупят. Костите непрекъснато се обновяват, заменяйки стара тъкан с нова. Като цяло, костите умеят да се адаптират към механичните и физиологични нужди на тялото.

Но как костите постигат това?

С помощта на съвременна сканираща технология се разкрива неподозиран нов свят на костите – мрежа от живи клетки, разпростираща се дълбоко в костната тъкан. Тази мрежа е изградена от най-масовите клетки в костите – остеоцитите [думата буквално означава костни клетки], и от тях започва изграждането и растежа на всяка кост в тялото. Характерно за тях е, че развиват дълги разклонения, подобно на дендрити, които се свързват едни с други, образувайки гъста мрежа.

В твърдата като камък костна маса, е изключително трудно остеоцитите да бъдат пряко изучавани. Дълго време са смятани за неактивни и безинтересни. Днес обаче се знае, че притежават способността да „усещат“ механични разтягания, организират възстановяването на костна тъкан и дори да регулират нивата на отделен калций в кръвообращението.

Все повече учени се занимават с изследване на тези клетки. а резултатите показват, че броят на остеоцитите в костите, или по-точно гъстотата им, е постоянна навсякъде. Такъв вид информация в биологията дава различна гледна точка за сравнение. Така например синапсите в мозъчната кора на човешкия мозък наброяват около 150 трилиона.

Остеоцитите, освен че контролират здравината на костите и освобождаването на жизненоважни съставки в кръвообращението, като калций и фосфати, те могат да оказват влияние и върху имунната система, теглото, работата на бъбреците, та дори и фертилитета. Така учените откриват, че в костите ни съществува клетъчна мрежа, сложна колкото нервната мрежа в мозъка.

Според данните от изследването, броят на остеоцитите в костите е около 42 милиарда. За сравнение, мозъкът съдържа 86 милиарда неврони, с обем от 1,2 литра, в сравнение с 1,75 литра костна маса. Ако добавим и дължината на дендритите, мрежата става с дължина от 175 хиляди километра, почти същата стойност като дължината на аксоните в мозъка – 180 хиляди километра.

Определянето броя на връзките, които остеоцитите създават помежду си е трудна задача, но с помощта на математически модел, учените стигнали до резултат – 23 трилиона. Според тези числа, скелетът много прилича на мозъка, със сходен брой клетки свързани в сходна по големина система. Може би бъдещи проучвания ще хвърлят малко повече светлина, но за сега нуждата от такава сложна мрежа в костите ни, си остава загадка.

Остеоцитите придават информация едни на други – къде скелетът е слаб и се нуждае от подсилване, и къде – увреден и се налага поправка. Все още знаем твърде малко за начинът по който тези клетки комуникират, но с помощта на повече изследвания в областта, може да се предложи по-добро третиране на костни увреждания, като остеопорозата например, и съответно да се създадат методи за ефективно възстановяване на счупвания.