Подобни публ.

Дискусия

Тема: Възможна ли е свръхпроводимост при високи температури?

Свежа Наука, 2010 - ©