Подобни публ.

Дискусия

Тема: Възможно ли е да живеем в компютърна симулация?

Свежа Наука, 2010 - ©