Дискусия

Тема: „Яйцето“, от Анди Уиър – един разказ за дълбок размисъл

Свежа Наука, 2010 - ©